EL TEATRO presents Rubén Blades - Michael Palma Mir